Copyright


Deze copyright is van toepassing op GoedkoopReizen.info en al haar pagina's.

De website GoedkoopReizen.info en al haar pagina's geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie op GoedkoopReizen.info is afkomstig van GoedkoopReizen.info en van haar partners. Op alle informatie rust copyright en de intellectuele eigendomsrechten, de gegevens berusten bij GoedkoopReizen.info en/of de partners van GoedkoopReizen.info. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van GoedkoopReizen.info is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk of op andere wijze te (her)verspreiden.